Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт про життєдіяльність школи у 2019-2020 н.р.

Аналіз освітнього процесу

 

У 2019-2020 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про мови”, положень Національної доктрини розвитку освіти, Державних стандартів, а також керівних законодавчих актів і інструктивно-методичних документів.        

За підсумками 2019-2020 н. р.  проведено моніторинг якості освіти (таблиця 1).

У школі із 425 учнів 1-11 класів 73 учні не оцінювались (1 клас – 27 учнів, 2-гі класи – 46). 1-2-гі класи оцінювалися вербально. У 3-4 класах оцінювалися учні із таких навчальних предметів інваріантної складової: «Українська мова», «Літературне читання», «Іноземна мова (Англійська мова)», «Математика», «Природознавство» .

Навчалося 424 учні  – це на 52 учня більше, ніж на кінець 2018-2019 навчального року (373). З них 2 учнів навчалися індивідуально (6-А Платонов О., 6-Б Яцюк А. ). Також 7 учнів навчаються в інклюзивному класі (1 клас Мельник Микола, 2-А Сатарчук Рустам, 2-А Петрова Ярослава, 5-Б Росовський Денис, 6-Б Кермач Віктор, 7-А Солярик Вікторія, 7-Б Байдюк Іван).  Протягом року прибуло 14 учнів, а вибуло 6 учнів. Укомплектовано 18 класів. Середньою наповненістю 22 учня. У порівнянні з минулим навчальним роком збільшилась кількість учнів, що навчаються на високий рівень, знизилась кількість учнів, що навчаються на початковий рівень.

Освітній процес в першому класі в 2019-2020 н.р. здійснювався за Законом України «Про освіту», Державним стандартом початкової освіти, Концепцією Нової української школи, освітніми програмами для 1 та 2-4 класів.

Першокласники швидко адаптувалися до школи, гарно спілкуються між собою, у них не згасає мотивація до навчання.

У кінці навчального року всі учні одержали свідоцтва досягнень.

 

Найвищі навчальні досягнення в учнів 5-9 класів –

Адажій С. 5-А, Чернявська В. 6-Б, Русой С. 7-А, Козачок Є. 7-Б, Шестобуз В. 8-А, Головатий О. 8-Б, Мороз Д. 9-А, Маріуцин Л. 9-А, Нестор А. 9-А, Осіпова Д. 9-А.   Вони ввійшли до першої десятки учнів школи і мають середній бал 11.

Цьогоріч 43 випускники 9-х класів одержали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. 7 учнів одержали свідоцтва з відзнакою:

 1. Бойко Олена
 2. Заїнчковський Денис
 3. Маріуцин Лоліта
 4. Мороз Даниїл
 5. Нестор Андрій
 6. Осіпова Дарія
 7. Сарман Тетяна

 

Старша школа

29 випускників 11 класу одержали атестати про повну загальну середню освіту. 6 з них одержали медаль:

 1. Нестор Олексій – золота медаль
 2. Николюк Анастасія – срібна медаль
 3. Сердюк Валері – золота медаль
 4. Толмач Вікторія – золота медаль
 5. Юзва Ольга – золота медаль
 6. Яцюк Даря – золота медаль

 

 Взагалі по школі у  2019-2020 н. р. 74 /21%  учнів закінчили рік з високим рівнем навчальним рівнем (таблиця 2), 131/37% учнів мають достатній рівень навчальних досягнень, 141/40% учнів мають середній рівень навчальних досягнень та 3/0,85% учнів навчаються на початковий рівень, успішність – 100%, якість – 77%, середній бал – 8. 6/2% учень школи  закінчили з однією оцінкою достатнього рівня (решта з високим рівнем).

Учнів, які закінчили 2019-2020 н. р. з однією оцінкою середнього рівня – 21/6%  (решта достатній та високий рівень) (таблиця 6).

За підсумками 2019-2020 н. р. в школі є учні,  які мають бали початкового рівня - 3/0,85% (таблиця 8).

Найвища якість знань в учнів початкової школи - 93%. У середній та старшій школі найвища якість знань у 10-А класі 85%. Найнижча якість  знань у 6-А класі (50%).

 

Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  03 лютого 2016 року  за № 184/28314, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2016 року № 624, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням стану здоров’я, довідок ЛКК, заяв батьків, витягів з ПМПК, рішення ради школи №1 від 31.08.2018 (Додається).

Педагогічним патронажем в 2019/2020 н. р. охоплено 2 школярів, які навчаються у 6-А (1), 6-Б (1).

 

за/п

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Клас

Кількість годин на тиждень

Діагноз

Юридична підстава

1

Платонов

Олександр

Русланович

6-А

14

Епілепсія з частими нападами

заключення ЛКК №1 від 24.05.2019, витяг із протоколу діагностичного засідання ПМПК №78 від 06.03.2019, заява батьків від 22.08.2019 р.

 

2

Яцюк Андрій Олександрович

6-Б

14

Компресійний перелом тіла Т3,4,7 хребців

 

заключення ЛКК №173/583 від 27.11.2019, заява батьків від 19.12.2019

 

 

За підсумками 2019-2020 н. р.  учні мають рівень навчальних досягнень:

 • Платонов Олександр – середній бал – 7; якість знань 45%, успішність 100%.
 • Яцюк Андрій – середній бал-6,6; якість знань 47%, успішність 100%;

 

У 2019-2020 н. р. у школі працювало 6 інклюзивних класів, у яких навчаються 7 учнів: учень 1 класу Мельник Микола  

    У дитини спостерігаються позитивні зміни у фонематичному сприйманні й відтворенні. Збільшився активний словниковий запас. На уроках займається із задоволенням.

    Саморегуляція та самоконтроль на середньому рівні. В учня успішно формується внутрішня мотивація до навчання.

 

Учень 5-Б класу Росовський Денис: адаптація та соціалізація учня серед однокласників, менше відволікається на сторонні подразники, має гармонійний фізичний розвиток, розуміє зміст прочитаного, відповідає на запитання по тексту.

За час дистанційного навчання техніка читання знову погіршилась.

Навіть з поясненнями, завдання виконував неякісно, деякі завдання не виконував, через відсутність дома інтернету.  Проводились заняття здебільшого в телефонному режимі.

 

Учень 6-Б класу Кермач Віктор  програмовий матеріал за 6 клас засвоїв на середньому рівні (середній бал- 6)

За І семестр в учня спостерігався незначний прогрес: покращилась техніка читання, змінився почерк, але не завжди виконував домашні завдання, що впливало на успішність дитини.

          За час дистанційного навчання техніка читання знову погіршилась.

Навіть з поясненнями, завдання виконував неякісно, деякі завдання не виконував, через відсутність дома інтернету.  Проводились заняття здебільшого в телефонному режимі.

 

Учениця 7-А класу Солярик Вікторія навчалася за програмою для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку.

Програмовий матеріал за ІІ семестр та за рік засвоїла на задовільному рівні (середній бал - 6) за критеріями оцінювання для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Під час дистанційного навчання виникали труднощі  при виконанні математичних завдань, при письмі під диктовку учениця потребувала поскладового продиктовування, допускала багато помилок.

Дівчинка гарно вчить вірші напам’ять, вільно їх розповідає. Списує самостійно, але пропускає інколи розділові знаки. Виявляла зацікавленість при перегляді відеоуроків по телебаченні. Старанно та своєчасно виконувала завдання педагогів.  Щоденно закріплювала з допомогою дорослих здобуті вміння та навички.

Вікторія потребувала постійного контролю виконання завдань   та стимулювання діяльності з боку асистента вчителя та дорослих, позитивного оцінювання навіть найменших успіхів.

Учень 7-Б класу Байдюк Іван навчався за програмою для дітей із затримкою психічного розвитку. Програмовий матеріал за ІІ семестр та за рік засвоїв на задовільному рівні (середній бал - 6)

Програмовий матеріал за ІІ семестр та за рік учень засвоїв на середньому рівні.

Під час дистанційного навчання учень не завжди своєчасно виконував домашні завдання з предметів. Виникали труднощі у виконанні завдань з алгебри, геометрії, англійської мови та інформатики. Це пов’язано з тим,  що він потребує постійного контролю  та повторюваності навчального матеріалу, дозованої подачі нового навчального матеріалу.

Позитивна динаміка з цих предметів спостерігається завдяки індивідуальному підходу до особливостей  розвитку дитини та інклюзивній формі навчання.

 

 

У І семестрі учнями школи пропущено – 212679 уроків, з поважних причин – 20145 уроків, без поважних причин – 1534 уроки,  % відвідування становить – 91%.

З 5-11 класи  найбільше пропущених уроків без поважних причин:

 

Найбільше пропустили уроки без поважних причин учні:   

7-А клас – 297 год. (кл.кер. Сердюк І. О.)

10-А клас – 300 год. (кл.кер. Домбровська Т. В.)

11 клас – 574 год. (кл.кер. Краснюк А.В.)

                

Багато пропущено учнями уроків по хворобі та з поважних причин. Ці пропуски підтверджені довідками з лікарні, письмові пояснення батьків, заявки на змагання із спортивної, музичної школи, тощо.

Найбільше пропущено уроків з поважних причин :

9-А клас – 1771 год. (кл. кер. Маліновська С. В.)

11 клас – 1590 год. (кл.кер. Краснюк А.В.)

6-А клас – 2577 год. (кл.кер. Шевчук О. Д.)

У ІІ семестрі навчальний процес розпочався з 13 січня 2020 року. З 28.01 – 02.02.2020 року був тимчасово призупинений освітній процес у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності серед здобувачів освіти та з метою створення безпечних умов для навчання та праці учасників освітнього процесу.

З 03.02 – 07.02.2020 року було продовжено карантин. З 10.02 – 12.02 продовжено карантин. З 13.02 – 16.02.2020 продовжено карантин.

З 06.03.2020 – 29.05.2020 року в школі було запроваджено дистанційне навчання у зв’язку з карантином та епідеміологічною ситуацією спричиненою COVID-19.

Тому вчителі-предметники забезпечили на  83% відвідування учнями дистанційних уроків у березні-травні 2020 року.

 

Проведено класно-узагальнюючий контроль у 1-х, 5-х, 10-х класах наказ №63-0 від 04.09.2019 р. «Про проведення класно-узагальнюючого контролю у 5-х класах»; наказ №88/1-0 від 30.11.2019 р. «Про підсумки проведено класно-узагальнюючий контроль у 5-х класах», «Про підсумки проведення класно-узагальнюючого контролю у 10 класі» №83/1-0 від 15.11.2019 р. «Про результати дослідження адаптації першокласників» №88 від 30.11.2019 р.

 

З 06.03.2020 – 29.05.2020 року в школі було запроваджено дистанційне навчання у зв’язку з карантином та епідеміологічною ситуацією спричиненою COVID-19 на платформі «ZOOM» було проведено педагогічну раду №5 від 17.03.2020 року «Про запровадження у школі дистанційного навчання». Вчителями-предметниками уроки проводилися дистанційно згідно до розкладу та вимог дистанційного навчання. Уроки проводились на освітніх платформах: «Мій клас», “ZOOM”, “Viber”, “Classtime”, “Classroom” та інші. 75% учнів постійно відвідували уроки дистанційного навчання.

 

Видано накази по школі:

1. «Про результати перевірки ведення класних журналів за жовтень 2018 р.» №74/2-0 від 28.10.2019 р.

2. «Про стан ведення особових справ учнів школи»

3. «Про підсумки І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в 2019-2020 н. р.» №74/1-0 від 25.10.2019 р.

4. «Про стартовий рівень знань учнів з математики, української мови у 3-4 класах» № 74/3-0 від 29.10.2019 р.

5. «Про стан відвідування учнями школи за вересень 2019-2020 н. р.» №69/1-0 від 01.10.2019 р.

6. «Про стан відвідування учнями школи за І семестр в 2019-2020 н. р.» № __ від 03.01.2020 р.

7. «Виконання навчальних планів та програм» № __ від 04.01.2020 р.

9. «Про рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів за результатами директорських контрольних робіт» № __ від 29.12.2019 р.

10. «Про результати перевірки ведення класних журналів за І семестр 2018-2019 н р.»    № __ від 08.01.2020 р.

11. «Про підсумки проведення предметних декад у 2019-2020 н. р.»

13. «Про підсумки проведення Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка» №78-0 від 04.11.2019 р.

14. «Про підсумки проведення ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика» №82-0 від 11.11.2019 р.

 

Проведено дев’ять  педагогічні рад згідно річного плану роботи школи  на 2019-2020 навчальний рік.

 

Понеділок, 19.04.2021, 10:02
Вітаю Вас Гість

Пошук

Вхід на сайт

Календар

«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Посилання

 • Статут
 • Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освітит
 • Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
 • Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 • Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення закладу освіти
 • Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності
 • Управління освіти Хотинської РДА
 • Хотинський районний методкабінет
 • Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0