Аналіз методичної роботи

Аналіз методичної роботи

Робота методичних служб школи організовувалась в рамках методичної проблеми школи - «Підвищення якості та результатів освітнього процесів в умовах впровадження нових державних стандартів» (І етап).

 Система внутрішньошкільної методичної роботи у 2019/2020 н. р. реалізовувалася через колективні (масові і групові) та індивідуальні форми.

В індивідуальній роботі домінували співбесіди з педагогами з питань організації науково-дослідницької роботи з учнями, моніторинг за результатами навчально-методичної діяльності педагогів, експертний аналіз  програм навчальних предметів, спецкурсів, факультативів, робота над створенням власних методик, алгоритмів для організації діяльності учнів, планування методичної діяльності на 2019/2020 н. р. відповідно до програми реалізації методичної проблеми тощо.

      Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в закладі дія методична рада, до складу якої увійшли адміністрація школи, керівники м/о, психолог.

Протягом 2019-2020 н. р. проведено 5 засідань на яких обговорено питання організаційного, інструктивно-навчального, методичного спрямування. Заслуговує на увагу розглянуті питання спрямовані на удосконаленні учнів та підготовку закладу до реалізації концепції «НУШ».

       Адаптоване впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій і методик  потребувало оптимального поєднання й конструювання різноманітних корпоративно-групових та індивідуальних форм методичної взаємодії в роботі п’яти предметних методичних об’єднань, творчої групи вчителів з методичної проблеми школи, динамічної групи з проблеми адаптації учнів початкової школи до 5 класу і школи становлення молодого та малодосвідченого вчителя «Пролісок», психолого-педагогічного семінару класних керівників:

Гаврилюк І.М. – керівник м/о вчителів  іноземної мови;

Майстрюк Г.М. – керівник м/о вчителів природно-математичного циклу;

Сердюк І.О. – керівник м/о вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

Фуштей І. С. –  керівник м/о вчителів початкових класів;

Озимок І. П. – керівник м/о вчителів художньо-естетичного циклу та основ здоров’я;

Цимбалюк Т. В. – керівник творчого динамічного об’єднання вчителів 5 кл.;

Школа «Пролісок»- керівник, заступник директора з навчально- виховної роботи  Познякова З.С;

Психолого-педагогічний семінар класних керівників-керівник, заступник директора з виховної роботи Осіпова О. О.;

      Протягом 2019-2020 навчального року проводилися заплановані методичні об’єднання, на яких розглядалися  питання опрацювання  методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів МОН України 2019-2020 н. р. З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів учителі  ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури, з досвідом роботи вчителів району та області, відвідували районні семінари, відкриті уроки. Аналіз протоколів засідань МО дозволяє зробити висновок про їх якісну підготовку, актуальність питань та результативного впливу на якість організації навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня педагогічних працівників, вивчення, узагальнення, впровадження кращого перспективного досвіду, здійснення моніторингу ефективності діяльності членів МО; наставницький супровід встановлення педагогічної майстерності; участь в атестації педагогічних працівників тощо. Вся робота методичних об`єднань пронизана практичною направленістю на покращення результативності навчально-виховного процесу. Протягом року МО працювали над проблемними темами:

МО вчителів іноземної мови – «Комунікативно-орієнтоване викладання іноземної мови»;

МО вчителів природно-математичного циклу – «Вдосконалення уроку шляхом особистісно-орієнтованого навчання. Творчий розвиток вчителя та учня» ;

МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу – «Пошук неординарних методичних ідей в активізації пізнавальних знань та умінь учнів в процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін» ;

МО вчителів початкових класів – «Формування предметних компетентностей молодших школярів шляхом впровадження інноваційних технологій;

МО вчителів художньо-естетичного циклу , основ здоров’я, Захисту Вітчизни – «Інноваційні форми та методи в організації та проведенні уроків» ;

 Слід відзначити якісну роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів (керівник Фуштей І. С). Під час засідань розглядалися найактуальніші питання початкової освіти, ключові зміни «НУШ» заслуховувалися теоретичні питання, проводилися відкриті уроки. Опрацьовувалися інструктивно-методичні листи, зміни до програми 1-3 класи та 4 клас,  підручники, зошити та посібники для початкової школи. Усі чотири засідання проведені згідно графіків, до кожного з них складено методичні рекомендації.

У 2019-2020 н. р. робота шкільного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми. На засіданнях розглядалися питання удосконалення методів проведення уроків, впровадження різних форм навчання, однією з яких є нестандартні уроки. Такі уроки активізують діяльність учнів, зацікавлюють їх, розвивають здібності і нахили, самостійність у діях і мисленні, сприяють розвитку творчості, виявленню індивідуальних особливостей. З метою вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень учнів, надання практичної допомоги вчителям здійснювалося відвідування та взаємовідвідування уроків.

Учителями проводилися відкриті уроки, які відрізняються наповнюваністю, різноманітним дидактичним матеріалом, унаочненням, високим рівнем педагогічної майстерності, творчою активністю дітей, демократичним стилем спілкування. А характерна для неї послідовність на уроці, дозволяє дітям виходити з уроку з міцним багажем знань.

Не в достатній мірі працювало методичне об’єднання суспільно-гуманітарного циклу (керівник Сердюк І. О.) та вчителів художньо-естетичного циклу, основ здоров’я, Захисту Вітчизни (керівник Озимок І.П.).

На підставі Типового положення про атестацію педагогічних працівників України організовано та проведено атестацію семи педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році. Атестаційна комісія прагнула протягом атестаційного періоду підійти з об’єктивністю в оцінюванні діяльності педагогів, комплексної оцінки професійної діяльності педпрацівників, підвищення їхньої відповідальності за результат своєї роботи. 
     Підсумовуючи та аналізуючи проведену роботу вчителями, що атестуються з впевненістю можна сказати, що   атестація в школі проходить якісно та результативно.

Всього підлягало атестації шість педагогів, атестовано шестеро. Усіх  педагогів атестовано на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (троє – підтверджують, трьом – присвоєно). Двом педагогам присвоєно педагогічне звання «учитель-методист». Один педагог проатестувався на присвоєння звання «старший учитель»

 

 

 

 

 

 

 

 

          За наслідками атестації:

 

№ з/п

Всього працює

Підлягає атестації

Атестовано

Наслідки атестації

Вища освіта

Середня спеціальна

Не відповідає займаній посаді

Отримали заохочення

Отримали педагогічне звання

Спеціаліст

Спеціаліст ІІ категорія

Спеціаліст І категорія

Спеціаліст вища категорія

Всього працює

Атестовано

Отримали рекомендації

Знак «Василь Сухомлинський»

Знак «Відмінник освіти»

Грамота МОН

Грамота облуон

Грамота райво

Всього

Учитель - методист

Старший вчитель

Всього

 

1

42

6

6

-

-

-

 

6 (з них

3 під.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1  

3

 

 

Проведено семінар «Наступність у навчанні 5-х класів для класних керівників, вчителів-предметників для ознайомлення з основними завданнями та труднощами первинної адаптації, індивідуальними особливостями дітей 5-х класів», результати дослідження оформлено наказом «Про підсумки проведення класно-узагальнюючого контролю 5-х класах» № 101-1 від 12.11.2019 року.

Протягом 2019-2020 н. р. на базі школи були проведені районні методичні семінари, студії: 

 • 24 жовтня 2019 р. відбулось районне МО вчителів «Захисту Вітчизни» з теми «Впровадження дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах Хотинського району» провів керівник гуртка козацько-лицарського виховання Подря О. В.
 • 6 лютого 2020 відбулось районне МО вчителів «Інформатики» з теми «Формування життєвих компетентностей школярів шляхом впровадження інноваційних технологій».
 • Обласна методична студія вчителів математики.

Протягом року проведено методичні тижні під час яких молоді педагоги школи та їх наставники, досвідчені вчителі проводили  відкриті уроки та їх аналіз, самоаналіз: «Почерк майстра» (листопад), «Уроки перших уроків» (грудень), «Я атестуюсь» (березень), «Знахідки молодого вчителя» (квітень). Заслуговують уваги проведені відкриті уроки: 22 січна 2020 р. вчителем історії Іваночко В. М. та керівником гуртка козацько-лицарського виховання «Джура» було започатковано щорічну гру-вікторину «100 років Українській революції» та назвали її «Кубок ім. Петра Болбочана турнір до Дня Соборності. В заході брали учні 10-х та 11-го класу.

Згідно з річним планом роботи школи на 2019-2020 н. р.  та з метою забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності учнів, сприяння формуванню їх наукового світогляду, поглибленню знань та підвищення інтересу до предметів, стимулювання активного пошуку, дослідження, самостійного опрацювання додаткових інформаційних джерел; підтримки талановитої молоді та творчої праці педагогів, виявлення обдарувань серед підростаючого покоління у І семестрі 2019-2020 навчального року  проведено предметні декади та тижні професійної майстерності педагогів.

 1. Декада та попередження травматизму, охорони життя учнів
 2. Декада олімпійського спорту
 3. Декада музичного, образотворчого мистецтва та трудового навчання
 4. Декада фізико-математичних знань
 5. Декада вчителів початкових класів
 6. Декада історії та правознавства
 7. Декада українознавства та християнської етики
 8. Тиждень: «Почерк майстра» (відвідування молодими педагогами уроків у досвідчених вчителів)
 9. Тиждень «Уроки перших уроків» (відвідування уроків наставників та досвідчених вчителів у молодих вчителів)

На належному рівні проведено декади початкових класів, художньо-естетичного циклу, історії та правознавства.

Робота із здібними та талановитими учнями

 

У вересні 8 учнів школи стали слухачами Хотинської філії БМАНУМ факультетів історії (2), біології (1), комп’ютерні науки (5).

У листопаді-грудні 57 учнів школи брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсі знавців рідної мови ім. П. Яцика, конкурсу учнівської творчості ім. Т.Г.Шевченка, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, та посіли призові місця: 35 місця в олімпіадах з базових дисциплін.

За підсумками у ІІ етапі учні посіли 35 місця -

 10 - І місць;

15 - ІІ місць;

10 - ІІІ місць.

Конкурс знавців рідної мови ім. П. Яцика – 

- І місце Тамазликар Любов (10-Б клас Цимбалюк Т. В.),

- ІІ місце Дячук Роман (4 клас Фуштей І. С.).

- ІІІ місце Струк Ульяна (3 клас Днесь Л. М.).

Конкурс учнівської творчості ім. Т.Г.Шевченка – 

- І місце Скакун Діана (10-А клас вч. Маліновська С. В.),

 - ІІІ місце Сарман Тетяна (9-Б клас Миронець Т. В.).

Конкурс написання наукових робіт при БДУМА

Здійснюючи аналіз підготовки учнів до олімпіади, найкраще попрацювали:

Маріуцин Лоліта 9 – А клас – 1 призовий місця 1 – І;

Мороз Даниїл 9-А – 3 призових місця;

Білівська Анна 10 – А  – 2 призовий місця 2 – І;

Скакун Діана 10 – А – 2 призовий місця 1 – І;

Гикава Діана 10 – А – 2 призовий місця 1 – І;

Тамазликар Любов 10 – Б – 2 призовий місця 1 – І;

Войцишин Ілля 10 – Б – 2 призовий місця 1 – І;

Тригубенко Ангеліна 10-Б – 3 призовий місця 1 – І;

Нестор Олексій 11 клас – 2 призовий місця 1 – І;

Толмач Вікторія 11 клас – 1 призовий місця 1 – І;

 

Здійснюючи аналіз внеску вчителів щодо підготовки учнів до олімпіади, найкраще попрацювали:

За підсумками ІІІ етапу олімпіад, конкурсів стали призерами:

Тамазликар Любов – ІІІ місце з англійської мови – вчитель Гаврилюк І. М..

Тригубенко Ангеліна – ІІІ  місце з історії Іваночко В. М..

Нестор Олексій – ІІ місце з правознавства Коваль А. С..

Скакун Діана – ІІІ місце з зарубіжної літератури

Сердюк І. О..

 

 

 

Понеділок, 19.04.2021, 08:11
Вітаю Вас Гість

Пошук

Вхід на сайт

Календар

«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Посилання

 • Статут
 • Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освітит
 • Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
 • Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 • Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення закладу освіти
 • Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності
 • Управління освіти Хотинської РДА
 • Хотинський районний методкабінет
 • Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0